O Nas

Firma Efekt powstała w 1999 r. w odpowiedzi na zainteresowanie rodziców dodatkową formą rozwoju osobowości ich dzieci. Założycielką i właścicielem firmy jest mgr muzykoterapii Katarzyna Błaszkiewicz absolwentka kierunku Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Po ukończeniu studiów Katarzyna Błaszkiewicz podjęła pracę w Szpitalu Psychiatrycznym Srebrzysko w Gdańsku prowadząc muzykoterapię i arteterapię.

Kolejne doświadczenie zawodowe to prowadzenie terapii z osobami starszymi w Wojewódzkiej Przychodni Gerontologicznej w Gdańsku.

W 1994 r. rozpoczyna pracę w Przedszkolu nr 72 Dla Dzieci z Zaburzeniami Emocjonalnymi oraz w Przedszkolu nr 77 Dla Dzieci Z Porażeniem Mózgowym w Gdańsku, prowadząc zajęcia z muzykoterapii i logorytmiki.

To właśnie praca z dziećmi staje się pasją życiową Katarzyny Błaszkiewicz i owocuje stworzeniem autorskiego programu Twórcze Zajęcia Muzyczno-Plastyczne.

W tym czasie zaczyna się również dzielić swoim doświadczeniem współpracując z Centrum Edukacji Nauczycieli i prowadzi warsztaty muzykoterapeutyczne na kursie z oligofrenopedagogiki. Równolegle już jako właścicielka firmy prowadzi szereg kursów i szkoleń dla nauczycieli.

Co kryje się za autorskim programem pod nazwą Twórcze Zajęcia Muzyczno – Plastyczne?

Emocje odczuwamy wszyscy. Towarzyszą nam od najwcześniejszych lat życia, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Nie zawsze uświadamiamy sobie ich wpływ na nasze życie. Człowiek świadomy swych emocji podejmuje decyzje życiowe w sposób dojrzały. Im wcześniej nauczy się rozpoznawać emocje i radzić sobie z ich wpływem na swoje życie, tym lepiej będzie funkcjonować w życiu dojrzałym.

W opanowaniu emocji bardzo pomocne są ćwiczenia opierające się na wyobrażeniach i fantazji. Ukierunkowując fantazje dziecka dostarczamy mu przeżyć emocjonalnych ale w warunkach „cieplarnianych”. W bezpiecznym środowisku, kontrolując wyobrażenia, możemy dać dziecku szansę samopoznania i weryfikację emocji oraz możliwość samodzielnego poradzenia sobie z nimi. Przeżycie np. lęku w sytuacji bezpiecznej powoduje zmniejszenie napięcia emocjonalnego i daje doświadczenie, jak radzić sobie ze strachem w realnym życiu.

Dziecko, przeżywając różne sytuacje w wyobraźni, uczy się odnosić swoje reakcje do realnego życia. Następną, bardzo ważną umiejętnością jest konstruktywne współdziałanie dzieci między sobą. Za tym idzie w następstwie prawidłowa komunikacja. Uczestnicząc w zabawach kontrolowanych i ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, dziecko uczy się prawidłowej komunikacji, obrony swoich granic i nie naruszania granic drugiego człowieka.

Twórcze Zajęcia Muzyczno – Plastyczne pokazują nie tylko jak sobie radzić z emocjami, współdziałać ze sobą czy prawidłowo się komunikować, ale poprzez swoją artystyczną formę dostarczają dziecku bodźców estetycznych, uwrażliwiają na muzykę i sztukę. Dają one dzieciom wiele wrażeń artystycznych, które mogą zapoczątkować rozwój artystycznych zdolności do muzyki, rysunku, gry aktorskiej czy tworzenia opowiadań.

Piękno budzi uczucie zachwytu, podziwu, radości. Estetyka otaczającego świata pobudza do odkrywania w nim nowych wrażeń. Stymulacja słuchu, wzroku, smaku, powonienia daje podłoże do dalszego rozwoju osobowości.

Share