Zajęcia przedszkolne dla dzieci 4-5 letnich

Komunikacja

Rok drugi to praca z asertywnością i komunikacją społeczną. Uświadamiamy dzieciom konieczność negocjowania swego pomysłu w małych grupach, kierowanie sytuacją w podgrupach, doskonalimy umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań, pobudzanie kreatywności dziecka.

Człowiek jest częścią społeczeństwa. Bardzo istotną rzeczą jest przyswojenie sobie zasad funkcjonujących w grupie społecznej, do której przynależymy. Dla dziecka w wieku przedszkolnym najważniejsza jest rodzina a w drugiej kolejności rówieśnicy. W rodzinie zasady postępowania ustalają rodzice. Konsekwencja w stosowaniu ich zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa. W grupie rówieśniczej zasady ustalone są z zewnątrz przez nauczyciela. Niektóre dzieci mają trudności w przyswojeniu sobie nowych zasad, inne nie umieją nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Są dzieci reagujące nieadekwatnie do sytuacji w grupie – lękiem, płaczem, agresją. Cierpliwe tłumaczenie zasadności wprowadzonych reguł, konsekwencja w ich przestrzeganiu i ćwiczenie sytuacji społecznych mogą pomóc dziecku w lepszym przystosowaniu się do nowej sytuacji.

Konstruktywne współdziałanie dzieci między sobą jest jednym z trudniejszych aspektów przebywania w grupie rówieśniczej. Naturalna impulsywność małego człowieka sprawia, iż trudno mu rozwiązywać konflikty między sobą w sposób aprobowany społecznie, bez użycia siły. Często dziecko nie wie, w jaki sposób mogłoby obronić swoje granice, powiedzieć „nie”, gdy nie ma ochoty brać udziału w niektórych zabawach. Często też nie respektuje granic innych dzieci. Biorąc udział w zabawach ukierunkowanych na ćwiczenie relacji międzyludzkich uczy się kontaktów z rówieśnikami i wykorzystywania poznanych sytuacji w realnym życiu.

Zajęcia dla dzieci 4-5 letnich

Zajęcia dla dzieci 4-5 letnich

Życzliwość jest jednym z elementów funkcjonowania w społeczeństwie, którego należy uczyć się od najmłodszych lat. Człowiek życzliwy nastawia pozytywnie innych do swojej osoby. Wyzwala on pozytywne uczucia i przez to może osiągnąć dużo więcej, niż osoba nieżyczliwa, wyzwalająca uczucia negatywne. Życzliwość należy rozumieć jako postawę „do ludzi”, powodującą szersze spojrzenie na otaczające osoby.

Człowiek wesoły, pogodny, życzliwy, optymista dostrzega częściej dobre rzeczy, które go otaczają. Kiedy w jego życiu pojawia się problem, szuka rozwiązań i dostrzega ich więcej, niż pesymista. Umiejętność asertywnej postawy, komunikowania się i pogodne spojrzenie na życie to podstawa do radzenia sobie w realnym życiu.

Share