Opinia psychologa

Od wielu już lat pracuję terapeutycznie z dziećmi i z osobami dorosłymi. Bez względu na rodzaj problemu, z jakim ludzie zgłaszają się do mnie o pomoc, podstawą pracy terapeutycznej jest lepsze poznanie siebie, zrozumienie siebie, zmiana zachowań, zmiana myślenia o sobie i o świecie, a także zmiana w relacjach z innymi. Im wcześniej dziecko oswoi się ze światem uczuć, nauczy je rozpoznawać, wyrażać w sposób akceptowany społecznie, tym łatwiej będzie się poruszać w świecie relacji z innymi, tym będzie zdrowsze i szczęśliwsze.

Warto inwestować w rozwój emocjonalny dziecka! Tym bardziej, że praca nad emocjami w ramach tego rodzaju zajęć jakie proponuje Pani Katarzyna Błaszkiewicz, jest równocześnie rozwijaniem kompetencji intelektualnych, twórczych i społecznych dziecka – dziecko dowiaduje się, zapamiętuje, przetwarza, integruje w sobie, wyraża w zachowaniu, doświadcza pozytywnych skutków tych działań, motywuje się tym samym do dalszych zmian. Ten proces, choć długi, przynosi tylko pozytywne efekty i jest dla każdego.

Nie ma tabletki na „dobre zachowanie”, na „grzeczne dzieci”, „mądre dzieci”, ale są formy pracy z dziećmi, które działając profilaktycznie, wspomagają rozwój ludzi szczęśliwych i zdrowych, czyli takich którzy znają swoją wartość, potrafią pokonywać trudności, szanują siebie i innych, stosują się do zasad społecznych, umieją dbać o swoje potrzeby, ale szanując przy tym potrzeby innych, osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości i potrzeb. Takie cechy kształtuje się od dzieciństwa. W tym pomagają takie metody jak Twórcze zajęcia muzyczno-plastyczne, których dodatkowo forma odpowiada potrzebom rozwojowym dziecka (ruch, muzyka, wytwory plastyczne, zabawa tematyczne – drama). Nie jest to uczenie się przez wysłuchanie treści, ale poprzez stosowna do wieku aktywność – czyli najbardziej skuteczne, w atmosferze ciepła, zabawy i bezpieczeństwa.

Polecam Państwu te zajęcia!

Iwona Kałdońska – psycholog kliniczny

Share