Zajęcia przedszkolne dla dzieci 5-6 letnich

Twórcze myślenie

Trzeci rok to pobudzanie twórczego myślenia, konstruktywne rozwiązywanie problemów w całej grupie, rozbudzanie wrażliwości estetycznej, samoregulacji psychoruchowej, kształtowanie uwagi, pamięci, wyobraźni, ukierunkowanie ruchu.

Piękno budzi uczucie zachwytu, podziwu, radości. Treści piękne zachwycają dziecko, interesują je, pomagają w odwróceniu uwagi od dręczących je problemów, pobudzają aktywność. Piękno sprzyja też budzeniu dążeń poznawczych i przyswajaniu umiejętności. Uczestnicząc w Twórczych Zajęciach Muzyczno-Plastycznych dzieci poznają ładnie brzmiące instrumenty, kolorowe i miłe w dotyku przedmioty. Estetyczne doznania wzrokowe i słuchowe potęgują naturalne dążenie dzieci do poznawania świata, który je otacza. Przyswojone umiejętności ułatwiają dziecku włączenie się do społeczeństwa. Dlatego tak ważna jest stymulacja takich receptorów jak wzrok czy słuch, aby pomóc dziecku w lepszym odbiorze doznań estetycznych.

Fantazje są dla dzieci bardzo ważną częścią ich prawidłowego rozwoju. Świat „w wyobraźni” jest dla nich często równie realny jak ten, który nas otacza. Na zajęciach, ukierunkowując fantazję dziecka, dostarczamy mu bodźców do kształtowania swoich przyszłych reakcji w sytuacjach dla niego trudnych bądź nieprzyjemnych. Przeżywanie np. lęków w sytuacji bezpiecznej (przy nauczycielu, w znanym pomieszczeniu) powoduje zmniejszenie napięcia emocjonalnego, oswaja dziecko z taką sytuacją a przez to uczy je radzić sobie z nią w realnym świecie.

Zajęcia dla dzieci 5-6 letnich

Zajęcia dla dzieci 5-6 letnich

Wyobraźnia dziecięca nie ma granic. W odróżnieniu od osób dorosłych dla dziecka nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma trudności w przedstawieniu sobie nawet najbardziej fantastycznych rozwiązań. Nie hamujmy fantazji dzieci i ich skłonności do pójścia najprostszą, często dla nas niewyobrażalną drogą do celu. Na naszych spotkaniach zachęcamy do fantazjowania i przeżywania „czarodziejskich” bajek w wyimaginowanym świecie. Owocuje to większą pomysłowością i bardziej elastycznym myśleniem w późniejszym rozwiązywaniu realnych problemów.

Sztuka negocjacji to niezwykle przydatna w życiu umiejętność. Nieliczni „rodzą się” z nią. Znakomita większość ludzi musi się jej wyuczyć. Dzięki negocjacjom potrafimy bronić swoich racji, nie naruszając granic drugiego człowieka. Im wcześniej uświadomimy sobie przydatność takiego sposobu rozwiązywania problemów, tym lepiej przyswoimy go sobie, traktując jako coś naturalnego.

Share