Nasza kadra

Katarzyna Błaszkiewicz
Trójmiasto

Założycielka firmy EFEKT – mgr muzykoterapii Katarzyna Błaszkiewicz absolwentka kierunku Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu, autorka programu „Twórcze Zajęcia Muzyczno-Plastyczne”.

Program moich zajęć nie jest jedynie zbiorem teorii wychowania i wspierania rozwoju dziecka. Moja metoda jest wynikiem wieloletniej pracy z dziećmi. Obserwując grupy, prowadziłam badania, stawiając sobie pytanie: Jak sprawić, aby dziecko uzyskało optymalny rozwój dostosowany do swoich indywidualnych możliwości? Zachęcana i wspierana przez rodziców, poszukując najlepszego sposobu dotarcia do dziecka, pracowałam nad autorskim programem. Krystalizował się w ciągu kilku lat, przybierając w 1999r ostateczną formę Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych.

Równolegle prowadzę kursy dla nauczycieli, zapoznaję ich z moją metodą, wielokrotnie podkreślając ogromną rolę rozwoju emocjonalnego w procesie wychowania i kształcenia najmłodszych.

Share