Marta Zyziuk
Trójmiasto

Jestem magistrem pedagogiki z kwalifikacjami w zakresie oligofreno- i surdopedagogiki. W 2001 roku rozpoczęłam pracę jako nauczyciel w Przedszkolu Specjalnym o Profilu Terapeutycznym nr 72 w Gdańsku, gdzie pracuję do dziś. Zajmując się na co dzień dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (z autyzmem, afazją, niedosłuchem czy niedowidzeniem) wykorzystuję także umiejętności zdobyte na kursach Metody Integracji Sensorycznej, Metody Marii Montessori czy Programu Językowego Makaton; uważam, że włączanie w proces dydaktyczno – wychowawczy elementów różnorodnych metod, znacznie przyśpiesza osiągnięcie zamierzonego efektu terapeutycznego, ułatwia dziecku naukę i umila czas spędzony z nauczycielem/terapeutą.

Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi nauczyło mnie jednak, że jeśli do jakiejkolwiek zaproponowanej dziecku aktywności dodamy moc uśmiechu, odrobinę humoru, wykażemy się szacunkiem dla dziecięcych wyborów i potrzeb, a dodatkowo ozdobimy to właściwą MUZYKĄ, to współpraca ta, oprócz tego, że przyniesie wspaniałe efekty, stanie się ogromną przyjemnością – dla jednej i drugiej strony 🙂

Share