Rozwijając uzdolnienia wzmacniamy pewność siebie

Podczas wieloletniej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym przekonałam się niejednokrotnie, iż regularne uczestnictwo w prowadzonych przeze mnie zajęciach skutecznie wydobywa ukryte talenty i uzdolnienia. Dziecko mając świadomość swoich mocnych stron zyskuje pewność siebie tak bardzo potrzebną w relacjach międzyludzkich. Poprzez stosowanie różnorodnych, połączonych ze sobą rodzajów twórczej ekspresji, zajęcia te stymulują funkcje językowe, spostrzeżeniowe (wzrokowe, słuchowe, dotykowe, kinestetyczne i motoryczne) oraz współdziałanie między tymi funkcjami.

Twórcze Zajęcia Muzyczno – Plastyczne wszechstronnie oddziałują na rozwój psychomotoryczny dziecka i ułatwiają naukę czytania i pisania oraz pobudzają kreatywne myślenie. Celem programu jest wprowadzenie dzieci w świat doznań estetycznych, jakie odczuwamy podczas twórczej aktywności i uświadomić im potrzebę stosowania kreatywnego myślenia w życiu. W czasie trwania zajęć dzieci odreagowują nagromadzone napięcie emocjonalne, wyciszają się lub aktywizują, stają się mniej agresywne.

Twórcze Zajęcia Muzyczno – Plastyczne mają wpływ także na kształtowanie postaw pro społecznych i uczą współdziałania w grupie.

Uczestnicząc w Twórczych Zajęciach Muzyczno – Plastycznych dziecko uczy się:

 • rozpoznawać i nazywać swoje emocje
 • rozładowywać agresję w sposób akceptowany społecznie
 • współdziałać w grupie rówieśniczej
 • bronić własnych granic (często nazywamy to asertywnością)
 • nie naruszać granic drugiego człowieka
 • prawidłowo komunikować się z innymi ludźmi
 • rozwijać wyobraźnię i twórcze myślenie
 • koncentrować się na zadaniach
 • wyrabiać orientację czasoprzestrzenną
 • doskonalić umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań życiowych
 • rozbudzać wrażliwość estetyczną
 • kształtować pamięć i wyobraźnię

Chcesz wiedzieć więcej?
Czytaj dalej, skontaktuj się lub wypełnij boczny formularz.

Share