Od twórczości do pewności siebie

Pewne siebie, otwarte na innych dziecko, z łatwością odnajduje się w grupie rówieśniczej. Jest odważne i ciekawe otaczającego go świata. Szybciej się uczy i nie zraża niepowodzeniami. Jedne dzieci mają wrodzone poczucie własnej wartości. Należy je pielęgnować i utrwalać. Inne dzieci mają w sobie dużo niepewności. Możemy im pomóc to zmienić, zachęcając do nieskrępowanej twórczości plastycznej, muzycznej, teatralnej. Aby jego twórczość odniosła zamierzony efekt w postaci wzmocnienia pewności siebie, ważna.