Inwestujemy w twórczą aktywność Twojego dziecka

Współczesne nauki zajmujące się problematyką kształcenia i wychowania zgodne są co do tego, iż wpojenie nawyku postawy twórczej jest bodajże najistotniejszą sprawą warunkującą prawidłowe funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie.

Twórczej postawy nie można wykształcić w człowieku jedynie poprzez przekazanie mu wiadomości o tym, czym jest proces tworzenia. Umiejętność twórczego myślenia najskuteczniej jest kształcić poprzez praktyczną działalność artystyczną.

W dzisiejszym świecie wiedza teoretyczna tzw. encyklopedyczna staje się coraz mniej przydatna i stopniowo zastępowana jest szeroko pojętym wykształceniem ogólnym, w którym największe znaczenie ma umiejętność otwartego, koncepcyjnego myślenia.

Człowiek twórczy posiada umiejętność dostosowania się we właściwy sposób do zmieniających się w coraz szybszym tempie warunków życia. Tego typu umiejętności zdobyte w bardzo młodym wieku mogą zaowocować lepszą koncentracją uwagi i szybszym przyswajaniem wiedzy w szkole, a w życiu dorosłym uzyskaniem np. lepszej pracy.

Chcesz wiedzieć więcej?
Czytaj dalej, skontaktuj się lub wypełnij boczny formularz.

Share