TWÓRCZE ZAJĘCIA MUZYCZNO-PLASTYCZNE

Zajęcia przedszkolne
Program Twórcze zajęcia Muzyczno-Plastyczne to cykl trwających trzy lata spotkań przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez stosowanie różnorodnych, połączonych ze sobą rodzajów twórczej ekspresji, zajęcia te stymulują funkcje językowe, spostrzeżeniowe (wzrokowe, słuchowe, dotykowe, kinestetyczne i motoryczne) oraz współdziałanie między tymi funkcjami.
 1. Emocje

  W pierwszym roku skupiamy się głównie na emocjach. Uświadamiamy dzieciom istnienie różnych uczuć, pokazujemy sposoby prawidłowego ich wyrażania, rozładowania napięć emocjonalnych. Stosujemy między innymi improwizacje ruchowe, głosowe i ...

  Czytaj dalej
 2. Komunikacja

  Rok drugi to praca z asertywnością i komunikacją społeczną. Uświadamiamy dzieciom konieczność negocjowania swego pomysłu w małych grupach, kierowanie sytuacją w podgrupach, doskonalimy umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań, ...

  Czytaj dalej
 3. Twórcze myślenie

  Trzeci rok to pobudzanie twórczego myślenia, konstruktywne rozwiązywanie problemów w całej grupie, rozbudzanie wrażliwości estetycznej, samoregulacji psychoruchowej, kształtowanie uwagi, pamięci, wyobraźni, ukierunkowanie ruchu. Piękno budzi uczucie zachwytu, podziwu, radości. Treści ...

  Czytaj dalej